Kachle / K+K POKER

Vezmeme-li výrobu našich kachlů tak říkajíc „od Adama“, jedná se vlastně o tytéž výrobní postupy jako kdysi, snad jen s tí m rozdílem, že v pecích „topí“ elektřina... V naší dílně od roku 1997 vyrábějí kachle zlaté české ručičky, nikoli stroje a strojní zařízení. Dělníci musí každý den sestavit sádrové formy, namíchat hmotu... pak ručně lijí keramickou suspenzi do forem – a nalít kachel, to je skutečné umění.

Po určité časové prodlevě následuje rozebrání forem, vyjmutí kachlů, první retuš a sušení. Nyní je kachel ve fázi, kdy sice nemá potřebnou pevnost, ale „drží tvar“. Po druhé retuši, což je vyhlazení bočních hran, nerovností v ploše kachle apod., jdou kachle do pece na přežah. Výsledkem přežahu jsou kachle vhodné k použití buď jako podomítkové nebo ke glazování. Glazování je proces nástřiku zvolené „povrchové úpravy“ … a konečnou operací je ostrý výpal s glazurou.

Tento technologický postup se ukázal jako jediný správný, má-li být zajištěna kromě kvality také co největší přesnost rozměrů a hlavně vykreslení detailů reliéfních kachlů. Výsledkem výše popsaného výrobního procesu je glazovaný kachel v celé své kráse.

Glazury jsou - lapidárně řečeno - barevná vrchní vrstva kachlů. Dělí se na krycí, transparetní a efektní. Celkem nabízíme více než sto různých barevných odstínů. Některé glazury nejsou vhodné na velkoplošné kachle, reliéfní kachle vypadají nejlépe v glazurách, které dokonale vykreslují, efektní glazury nevyhovují lidem, kteří si přejí „jeden kachel jako druhý“... V nabídce jsou i dvoubarevné fazetové kachle v několika desítkách možných barevných kombinací (pozor! není možné kombinovat libovolné glazury!).

V minulých letech jsme kvůli ochraně zdraví našich zaměstnanců úplně vyřadili z barevné škály glazury obsahující olovo. Některé se podařilo nahradit bezolovnatými téměř dokonale, u jiných se o to nadále snažíme. Průběžně hledáme nové moderní glazury a postupně je zavádíme do výroby. Třešinkou na dortu je v této oblasti malovaný kachel. Jedná se o kachle ručně malované s různými motivy, které je možno použít buď jako obrázek na zeď, nebo přímo zakomponovat do stavby jako běžný kachel.

Nabídka tvarů základních kachlů nyní čítá více než dvě desítky možností . K nim jsme postupně přidali i historické kachle. Nejčastěji vyráběný rozměr kachlů je čtverec 22x22 cm. Další běžně používané jsou obdélníky 22x25 cm, méně časté 22x28 cm a historické kachle mají většinou rozměr 19x21 cm. K nejběžněji produkovaným kachlům vyrábíme samozřejmě i půlkachle, různé varianty rohů (půl/půl, půl/celý, radiální, různě zdobené...), radiální i radiální negativní kachle o různých poloměrech, kachle větrací i čisticí, kachle s různými motivy, ozdobné pásky, sokle a několik druhů záklopných říms... V naší nabídce najdou zákazníci kamna zámecká rokoková i tzv. „tahovky“ jako vystřižené z měšťanských domů.

V několika posledních letech vyrábíme i hit moderních interiérů – velkoplošné kachle pro obestavby krbových vložek. Kromě rovných typů byly vyvzorovány i kachle, které kopírují oblouky některých krbových vložek. Výsledný harmonický celek je v některých barevných kombinacích opravdu impozantní. Kdo by si nevybral z běžné produkce, má možnost nechat si vyrobit na zakázku úplně nový kachel podle vlastních představ.

 

 


Nzg5NT